Regulamin sklepu

Sklep internetowy www.czekoladkinaokazje.pl respektuje wszelkie prawa Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezamierzonej niezgodności niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo ma ta Ustawa i Sprzedający stosuje je.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy www.czekoladkinaokazje.pl prowadzony jest przez firmę BARS Halina Kalemba, prowadząca działalność na podstawie wpisu do CEIDG, NIP PL6981084487, REGON 410335080, z siedzibą przy ul. Kurpińskiego 33d 64-140 Włoszakowice, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Firma BARS Halina Kalemba prowadzi sprzedaż detaliczną, wysyłkową w sklepie internetowym pod adresem www.czekoladkinaokazje.pl. Jest to oferta skierowana zarówno do konsumenta jak i przedsiębiorcy, zwanych dalej Kupującym
 3. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki towarów do Państw Unii Europejskiej, jednak tylko po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i cennika dostaw. Z uwagi na specyfikę produktów (czekolada) nie wszędzie i nie o każdej porze roku będzie możliwa taka wysyłka.
 4. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto jednego z poniższych zwrotów, należy przez to rozumieć:

CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT) należna Sprzedawcy. Cena nie zawiera kosztów dostawy..

DZIEŃ ROBOCZY – to dzień od poniedziałku do piatku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

TERMIN REALIZACJI – liczony jest od następnego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoba prawna działająca przez uprawnioną do składania w jej imieniu oświadczeń woli – osobę fizyczną, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (LOGINEM) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient zyskuje dostęp do swojego konta po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki towarów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień.

KOSZYK – usługa pozwalająca na dokonanie zamówienia, wpisanie kodów rabatowych na zasadach objętych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie ceny poszczególnych towarów i ceny łącznej, w tym ceny dostawy, wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy.

NEWSLETTER – usługa elektroniczna, w której Sprzedający wysyła na podany adres elektroniczny informacje o sklepie internetowym, o produktach oferowanych w sklepie, nowościach, promocjach, wyłącznie za wyraźną zgodą Klienta.

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.
  Zamówienia mogą być składane całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. Z chwilą otrzymania przez kupującego e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Od tej chwili Sprzedający obowiązany jest do z godnie z warunkami umowy, a Kupujący obowiązany jest zapłacić cenę i odebrać zamówiony towar
 4. Wybór produktów możliwy jest za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”, kupujący moze dokonać wyboru ilości zamawianych produktów, a w niektórych sekcjach równiez innych właściwości, w szczególności smaku, koloru opakowania, koloru wstążki, albo ewentualnych innych opcji znajdujacych się przy produkcie
 5. Oferowane czekoladki są robione na bieżąco, co z jednej strony zapewnia zawsze świeżą dostawę, z drugiej powoduje, że na wysyłkę trzeba nieco poczekać. Maksymalny termin wysyłki określony jest przy danym produkcie. Kupując więcej niż jeden produkt – pod uwagę proszę brać najdłuższy termin realizacji.
 6. Czekoladki są zdobione ręcznie, co powoduje że poszczególne sztuki mogą się nieznacznie między sobą różnić
 7. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków, lub kolorów widocznych na monitorze komputera.
 8. W przypadku zamowienia przez Kupującego spersonalizowanego towaru do produkcji którego wykorzystuje sie zdjęcia, rysunki, teksty Kupujacego, Kupujący gwarantuje i oświadcza, ze korzystanie z tych materiałów nie narusza praw osób trzecich, w szczególnosci praw autorskich, praw własności, lub dóbr osobistych. Firma BARS Halina Kalemba nie ponosi odpowiedzialnosci za materiały i treści dostarczone przez Kupujacego, a wszelkie roszczenia wynikajace z ich wykorzystania przy realizacji zamowienia będą obciążać kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli przesłane zdjęcie, tekst lub grafika naruszać będą prawo, lub dobre obyczaje.
 9. W szczególnych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia o którym mowa powyżej bez podania przyczyny, o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany

III. SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWY ZAMÓWIONYCH CZEKOLADEK

 1. Płatność za zamówione towary może być uiszczone w następującej formie;
  • przy odbiorze – należność pobiera pracownik firmy kurierskiej – dodatkowy koszt 5 zł, dotyczy zamówień do 1500 zł
  • za pomocą platformy Przelewy24.pl
  • przelewem na rachunek bankowy firmy Bars Halina Kalemba prowadzony przez PKO BP 21 1020 4144 0000 6002 0059 9993 (w tytule należy podac numer zamówienia)
 2. Zamówienia są wysyłane kurierem pod wskazany w zamówieniu adres.
 3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki 15 zł. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłane są gratis.
 4. Nie ma możliwości wyboru godziny dostarczenia towaru. Godziny dostaw przesyłek regulują regulaminy wewnętrzne firm kurierskich. W przypadku nieobecnosci adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Wysyłki na adres firmy mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu.
 5. Istnieje możliwość odbioru zamówionych czekoladek w siedzibie naszej firmy

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo do ostąpienia od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, pod warunkiem że towar jest czysty, oryginalnie zapakowany, bez znamion otwierania.
 2. W celu odstąpienia od umowy konsument powinien powiadomić Sprzedającego w formie pisemnej na adres Sprzedającego, lub na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 3. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zamawiania produktów o cechach spersonalizowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego.
 5. Pieniądze za zakupiony towar zostaną zwrócone Konsumentowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni na wskazany krajowy rachunek bankowy.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym
 7. Jeżeli pomimo podania przez Kupującego niekompletnych, lub oczywiście nieprawdziwych danych, lub podania adresu lezącego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej doszło do zawarcia umowy, Sprzedającemu przysługiwac będzie prawo do jej odstapienia w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia
 8. UWAGA: Firma nie jest Konsumentem w rozumieniu prawa

V. REKLAMACJE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania reklamacji.
 2. W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.
 3. Klient po uiszczeniu opłaty ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera doręczającego, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń należy spisać wraz z kurierem protokół szkody, oraz zgłosić reklamację w terminie 2 dni roboczych. Dalsze postępowanie reklamacyjne zostanie uzgodnione ze Sprzedającym.
 4. Produkty uszkodzone w transporcie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Sposób wymiany uszkodonych towarów zostanie uzgodniony indywidualnie z Kupujacym
 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego firma BARS nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z uwagi na fakt, że wysoka temperatura, światło i duża wilgotność żle wpływają na naturalne wyroby czekoladowe, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania określony na produkie, lub w instrukcji dolączonej do przesyłki,

V. DANE OSOBOWE

 1. Rejestrując się, lub składając zamówienie kupujący przekazuje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Użytkownik sklepu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem ze brak zgody na przetwarzanie danych, lub podanie danych niekompletnych może uniemożliwić realizację usług przez sklep internetowy.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o danych osobowych jest

BARS Halina Kalemba
ul. Kurpińskiego 33d
64-140 Włoszakowice
prowadząca sklep internetowy pod adresem www.czekoladkinaokazje.pl

 1. Kontakt z administratorem możliwy jest
  • mailowo, pod adresem sklep@czekoladkinaokazje.pl
  • osobiście w siedzibie firmy (w dni robocze od 8-16)
  • telefonicznie pod numerem 655 370 370 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) – w dni robocze od godziny 8-16
 2. Przetwarzanie danych może następować w celach:
  • realizacji zamówień złożonych za pomocą sklepu internetowego
  • realizacji procesów zwrotu lub reklamacji
  • w przypadku wyrażenia zgody – także w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego.
 3. 5.Użytkownik sklepu ma prawo do do wglądu, aktualizacji i żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe możliwe są do samodzielnej edycji przez użytkownika, za pomocą panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na konto Klienta w sklepie internetowym. Użytkownik moze wysłać administratorowi żądanie do usunięcia konta i powiązanych w nim danych
 4. Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych zapewniając techniczne i organizacyjne środki zapobiegania przetwarzaniu ich przez niepowołane podmioty.
 5. Administrator danych osobowych nie odpowiada za naruszenie zasad bezpieczeństwa leżących po stronie Użytkownika, dlatego zalecamy;
  • regularne skanowanie komputera programem antywirusowym i anty-malware, które należy na bieżąco uaktualniać
  • nie podawanie haseł dostępu osobom trzecim
  • wylogowanie się z konta Klienta po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego

VI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego www.czekoladkinaokazje.pl wymaga akceptacji umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. Cookies – czyli plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika
 2. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies do:
  • działalności sklepu – tymczasowe pliki przechowujące sesję użytkownika, umożliwiające i usprawniające działanie sklepu
  • dla celów statystycznych – umożliwiające prowadzenie statystyk sklepu
  • prowadzenie kampanii reklamowych
  • sklep wykorzystuje także pliki cookies umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta sklep internetowy a na które nie ma wpływu (np. wykorzystywane do realizacji płatności, albo przez serwisy społecznościowe)
 3. 3.Użytkownik, który nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies przez sklep internetowy może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej z godnie z instrukcją przedstawioną przez producenta danej przeglądarki internetowej.
 4. 4.Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie sklepu i uniewmożliwić złożenie zamówienia.